Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC OBOWIĄZKOWE AGENCJI OCHRONY

OPIS

Od 1 stycznia 2014 r. każda firma świadcząca usługi w zakresie ochrony osób i mienia, aby bez przeszkód kontynuować działalność, musi wykupić ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r.

Ubezpieczenie jest rekomendowane swoim członkom przez Polską Izbę Ochrony i Polski Związek Pracodawców OCHRONA.

ZALETY UBEZPIECZENIA

 • Spełnienie obowiązku ubezpieczenia
  Ubezpieczenie na bazie rozporządzenia Ministerstwa Finansów.
  UWAGA: Firmy, które wcześniej wykupiły dobrowolne OC nie spełniają obowiązku ubezpieczenia.
 • Atrakcyjne zniżki
  Suma rabatów nawet do 40%
 • Dodatkowe 15% rabatu dla członków PZP Ochrona i PIO
 • Wykupienie regresu
  Istnieje możliwość wykupienia prawa ubezpieczyciela do regresu tzn. wykluczenie ewentualnych roszczeń PZU SA wobec ubezpieczonego w przypadku szkody, która nastąpiła w wyniku jego rażącego niedbalstwa. Dowiedz się więcej o regresie>
 • Pokrycie kosztów sądowych 
  Dodatkowo można nabyć klauzulę dodatkowych kosztów postępowania cywilnego, pojednawczego, prowadzenia postępowania sądowego, wynagrodzenia rzeczoznawców, wykonania zarządzenia tymczasowego sądu.
 • Raty 
  Składkę można zapłacić nawet 12 ratach.
 • Wiarygodny ubezpieczyciel – PZU SA

SUMY GWARANCYJNE

 • 20 000 euro – jeżeli roczny obrót netto nie przekroczył równowartości w złotych 2 000 000 euro;
 • 25 000 euro – jeżeli roczny obrót netto przekroczył równowartość w złotych 2 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 10 000 000 euro;
 • 40 000 euro – jeżeli roczny obrót netto przekroczył równowartość w złotych 10 000 000 euro i nie przekroczył równowartości w złotych 50 000 000 euro;
 • 50 000 euro – jeżeli roczny obrót netto przekroczył równowartość w złotych 50 000 000 euro.

 

OBLICZ SKŁADKĘ

JAK KUPIĆ?

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:


KROK 1 – kontakt z Doradcą Klienta
Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia:

Klaudia Jasińska
tel. 22 100 26 01
e-mail: klaudia.jasinska@iexpert.pl

KROK 2 – wysłanie polisy
Po zarejestrowaniu wniosku, wystawiamy polisę i wysyłamy ją pocztą.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Alior Bank 75 2490 0005 0000 4600 2682 8306

KROK 4 – odeślij dokumenty
Po otrzymaniu polisy, podpisane dokumenty (polisę i oryginał wniosku) należy odesłać do nas.

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez ubezpieczonego.

 

ZAKRES

 • Zakres i przedmiot ubezpieczenia określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U 2013 poz.1550)
 • Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem ubezpieczonych w okresie ubezpieczenia, w związku z ochroną osób i mienia.
 • Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia.

 

DO POBRANIA

Rozporządzenie Ministra Finansów

 

 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Klaudia Jasińska
Kom: 882 102 255
Tel: 22 100 26 01