Zamknij

Zamów rozmowę
Zapytaj o produkt


Imię i nazwisko

Adres email

Telefon *

Wiadomość

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zamów rozmowę

OC NADWYŻKOWE AGENCJI OCHRONY

OPIS

Dla kogo

Ubezpieczenie OC nadwyżkowe firm wykonujących działalność w zakresie ochrony osób i mienia skierowane jest do agencji potrzebujących szerszej ochrony niż ta gwarantowana w OC obowiązkowym. Program przygotowany jest z myślą o tych agencjach ochrony, które szukają rozszerzenia w zakresie sumy gwarancyjnej oraz szerszego zakresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie jest rekomendowane swoim członkom przez Polską Izbę Ochrony i Polski Związek Pracodawców OCHRONA.

Zalety

 • Szeroki zakres sum gwarancyjnych
  od 50 tys. zł do 3 mln zł
 • Gwarancja wypłaty odszkodowania
  Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu, w przypadku szkody, która nastąpiła na skutek rażącego niedbalstwa agencji ochrony lub pracowników Dowiedz się więcej o regresie >
 • Pełna ochrona wykonywanych czynności – możliwość rozszerzenia zakresu odpowiedzialności:
  • szkody wyrządzone pracownikom w związku z wypadkiem przy pracy
  • szkody powstałe w nieruchomościach podczas najmu, dzierżawy użyczenia, użytkowania, leasingu
  • szkody powstałe w mieniu przechowywanym, kontrolowanym, chronionym
  • szkody powstałe w pojazdach mechanicznych przechowywanych, chronionych lub kontrolowanych przez ubezpieczonego
  • szkody wyrządzone przez podwykonawców bez prawa do regresu
 • Płatność w ratach
  Składkę można opłacić nawet w 12 ratach
 • Sprawdzony ubezpieczyciel PZU SA

 

Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia:

JAK KUPIĆ

Jak przystąpić do ubezpieczenia – krok po kroku:

 

KROK 1 – kontakt z Doradcą Klienta
Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci dobrać odpowiedni zakres ubezpieczenia.

Klaudia Jasińska
tel. 22 100 26 01
e-mail: klaudia.jasinska@iexpert.pl

KROK 2 – wysłanie poliso-wniosku
Po dopasowaniu zakresu ochrony, wystawiamy poliso-wniosek i wysyłamy dokument pocztą tradycyjną.

KROK 3 – opłać składkę
Składkę należy wpłacić najpóźniej do 10 dni od daty wystawienia polisy.
Konto do zapłaty składki:
Bank BPH SA 84 1060 0076 0000 3310 0020 8533

KROK 4 – odeślij dokumenty
Po otrzymaniu poliso-wniosku, należy podpisać dokument i odesłać do nas.

Początek ubezpieczenia

Ubezpieczenie obowiązuje najwcześniej od następnego dnia po złożeniu wniosku lub od późniejszej daty wybranej przez ubezpieczonego.

 

ZAKRES

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z prowadzeniem działalności w zakresie ochrony osób i mienia.

 • będąca następstwem czynu niedozwolonego w granicach ustawowych (OC deliktowa) lub
 • niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (OC kontraktowa).

Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa.

PLIKI DO POBRANIA

Ogólne warunki ubezpieczenia

Wniosek 

Masz pytania?
Napisz lub zadzwoń:
Klaudia Jasińska
Kom: 882 102 255
Tel: 22 100 26 01